روان شناسی و آسیب شناسی اینترنت
54 بازدید
محل نشر: روانشناسی در تعامل با دین » بهار 1387 - شماره 1 »(28 صفحه - از 115 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از اوایل دهه 90 میلادى، پژوهش‏ها و بررسى‏هاى بسیارى در زمینه روان‏شناسى اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت، مسئله مهمى براى بیشتر کشورها، به ویژه کشورهاى در حال توسعه و از جمله کشورهاى اسلامى است. آگاهى از پى‏آمدهاى اینترنت و در کنار آن، در نظر گرفتن راهبردهاى مناسب براى استفاده درست و پیش‏گیرى یا کاهش پى‏آمدهاى احتمالى منفى آن، اهمیت اساسى دارد. در این مقاله، پس از بیان تاریخچه اینترنت، جنبه‏هاى روان‏شناختى و پى‏آمدهاى مثبت و منفى آن بر سلامت و رفتار انسان بررسى شده است. دست‏آوردهاى این مقاله که بیانگر بخشى از پژوهش‏هاى تجربى در این زمینه است، نشان مى‏دهد افزون بر دست‏آوردهاى مثبت و انکارناپذیر اینترنت، پى‏آمدهاى نامطلوبى نیز هم در جنبه‏هاى فردى و هم در جنبه‏هاى اجتماعى به همراه دارد. کلید واژه‏ها: روان‏شناسى اینترنت، آسیب‏شناسى اینترنت، اینترنت و اخلاق، اعتیاد به اینترنت، هرزه‏نگارى اینترنتى، ارتباط اینترنتى، محورهاى روان‏شناسى اینترنت.