نقش روان شناسی در ارتقای کیفیت آموزش حوزه
54 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » بهار 1385 - شماره 25 » (15 صفحه - از 42 تا 56)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر، به طور گذرا نقش و کاربرد روان‏شناسی را در بهبود کیفیت آموزش حوزه بر می‏رسد. در طول چهل سال گذشته نظام‏های آموزشی ـ به‏ویژه در کشورهای صنعتی ـ از روان‏شناسی به مثابه یک فناوری جدید استفاده کرده‏اند. در حالی‏که روان‏شناسی در حوزه، همچنان ناشناخته باقی مانده است. در حقیقت ناکارامدی نظام آموزش حوزه، تا حدود زیادی به ناآشنایی حوزویان با اصول و آموزه‏های روان‏شناختی در زمینه برنامه‏ریزی آموزشی، تدریس، تحقیق و پژوهش برمی‏گردد. این مقاله، نقش و کاربرد روان‏شناسی را در بهبود کیفیت آموزش حوزه در این شش زمینه معرفی کرده است: 1. برنامه‏ریزی درسی، 2. افزایش اثربخشی در فرایند تدریس، 3. آشنایی با اصول کلاسداری، 4. آموزش راهبردهای یادگیری و یادسپاری، 5. ایجاد شرایط فیزیکی و روانی مناسب در کلاس، 6. ارزشیابی روشمند و علمی. کلیدواژه‏ها: روان‏شناسی، کیفیت آموزش حوزه، برنامه‏ریزی درسی، ارزشیابی تحصیلی، کلاسداری.